Programlama ve Planlama - Scheduling & Planning

İlerileme Takibi - Progress Monitoring

Eylem Planlarının Formülasyonu - Formulation of Action Plans

Acil Durum Planları - Contingency Planning

Ön İşletmeye Alma ve Devreye Alma - Pre-commissioning & Commissioning