Katı Çözünme, Ürün Karıştırma, Kimyasal Reaksiyonlar, Toplu Damıtma, Kristallendirme, Sıvı veya Sıvı Ekstraksiyon ve Polimerizasyon Gibi Çeşitli Kimyasal Operasyonlarında Kullanılan Reaktörlerin İmalatı ve Montajı.

  • Üniversal Reaktörler
  • Pilot Reaktörler
  • Sıvı Reaktörler
  • Yatay Kanatlı Reaktörler