AEGDES Mühendislik Mak. İnş. Taah. Proje Dan. San. Tic. Ltd. Şti'nin faaliyet alanının getirdiği sorumlulukla “YAŞAMA SAYGI”, “ÖNCE İNSAN”, “ÖNCE GÜVENLİK” ilkeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu ilkelerden hareketle;

  • Yürürlükteki çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymayı,
  • Sürdürülebilir çevre için doğal kaynakların kullanımını azaltacak, çevre kirliliğini önleyecek, enerji kaynaklarını en verimli ve ekonomik şekilde kullanacak çalışmalar yapmayı,
  • Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak üzere gerekli önlemleri almayı
  • Faaliyetlerimizi geliştirme sürecinde çevre ve iş güvenliği gerekliliklerini ön planda tutmayı,
  • Çalışanlar başta olmak üzere, tüm paydaşlarının sağlık, emniyet, çevre konularında bilinç düzeylerini arttıracak eğitim ve hizmetler gerçekleştirmeyi,
  • İş sağlığını, güvenliğini ve çevreyi tehdit edebilecek riskleri önceden belirlemeyi, bu risklere uygun önleyici faaliyetler geliştirmeyi,
  • Sürekli iyileşmeyi temin edebilmek üzere sağlık, emniyet ve çevre hedefleri koymayı ve hedeflerini periyodik olarak gözden geçirmeyi,
  • Proseslerinden ve ürünlerinden kaynaklanan atıklarına öncelikle geri kazanım imkanları yaratmayı, sınıflandırma, ayırma ve bertaraf faaliyetlerini kontrollü ve atık özelliklerine uygun şekilde yapmayı

taahhüt eder.